ДВИГАТЕЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ

The ChangeMakers е клуб на новатори, развиващи оригинални идеи и бизнеси с принос към общественото развитие. Целта на The ChangeMakers е да свързва и обединява променящите България в национална мрежа, за да стимулират промяната от България за света в сферите на образованието, дигиталното и устойчивото развитие.

Познаваш ли човек, който решава проблеми по нов начин и работи в полза на обществото? Посочи го!

За да създадем нашето утре заедно!

Посочи променящите

Как започнахме

От 2013г. MOVE.BG търси иновативни решения за положителна обществена промяна. Различните ни проекти и инициативи ни показват ежедневно колко много и различни лица имат променящите. Проектът “Двигателите на промяната” е шапката, под която искаме да съберем всички тях и да ги обединим за общо действие.

През август и септември 2018г. стартирахме програмата ни с национална обиколка. В рамките на два месеца екипът ни, с помощта на променящите, проведе събития в Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе и София. Във всеки от градовете целта на срещите ни беше една - да поговорим с локалните changemakers общности за потенциалите и предизвикателствата на конкретния град и как с обединени усилия да бъдат адресирани.

Един отговор се повтори навсякъде - “имаме нужда да се свържем с други подобни проект/инициативи/компании”. Затова и след обиколката следващата стъпка беше ясна - изграждането на система, която дава повече видимост на двигателите на промяната и техните проекти и им помага да се намират, свързват и да си кооперират.

Как го правим

Проектът стъпва върху два основни инструмента:

Карта – за да дадем повече видимост на различните проекти и да демонстрираме визуално колко много са двигателите на промяната у нас, разработихме интерактивната карта “The Changemakers of Bulgaria”. Водени от нуждите на средата и за максимално улеснение, картата също така позволява да търсите интересни за вас проекти по сфери и по локация.

Виртуална общност** **– визуализация на проектите е само една част от задачата, която сме си поставили. Изграждането на активна и дейна общност има нужда от допълнителен инструмент, който позволява на нейните членове да работят заедно. За целта създадохме виртуалната общност на MOVE.BG. Ставайки член ще можеш да влезеш в директен контакт с хората и инициативите от картата, а и с много други поддръжници на идеите и ценностите на MOVE.BG. Ще имаш възможност да публикуваш мисли и опит, да споделяш събитията си и да формираш или да се присъединиш в групи по интереси. Ние от своя страна допринасяме общността да е полезна за всички участници с регулярни онлайн и офлайн формати, модерация, полезни ресурси и ексклузивна информация за достъп до финансови ресурси.

Карта на Двигателите на Промяната в България

е интерактивна карта, която позволява да търсите интересни за вас проекти по сфери и по локация.

loading…
Хора в мрежата
loading…
Организации
loading…
Локации

Кой е ChangeMaker?

Човек със значим социален, екологичен и/или бизнес отпечатък, който/която:

 • Е иновативен: Използва нов модел или стар модел по нов начин, с който решава проблеми

 • Има Кауза: Работи в полза на обществото - в социален и/или икономически план

 • Постига резултати: Активно действа и резултатите са на лице

 • Споделя ценностите: градивност (работи за позитивно развитие), споделеност (общо действие), отговорност (пука му)

Какво ти носи The ChangeMakers?

 • Обратна връзка и полезни контакти за осъществяване на проектите си
 • Запознава те с паралелно развиващите се проекти, подобни на твоите
 • Достъп до знание и ресурси

Как избираме The ChangeMakers?

Следваме ясен процес при селекцията на "пинове" за нашата карта и държим той да е максимално прозрачен, за да оправдаем доверието ви и да спечелим вашата подкрепа:

 • Хората и организациите, визуализирани на картата, трябва да отговарят на един или повече от критериите, изброени в ляво и също така да припознават ценностите на MOVE.BG.
 • Стартирахме със 100 отбелязани хора и инициативи, които селектирахме заедно с нашите посланици и партньорите на турнето.
 • Вашите номинации са решаващият фактор картата да продължава да се допълва. Посочвайки променящите, вие ни помагате заедно да постигнем целта ни - Да покажем 1000-дата лица на промяната!
 • Всяка последна седмица от месеца всички посочените променящи се предлагат на гласуване, а “журито” на номинираните са първите 100 пин-а от картата.
 • С демократично гласуване първите 100 двигатели на промяната избират новите попълнения, органично изграждайки общността на променящите.

Проектът се осъществява с подкрепата на