ДВИГАТЕЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ

The ChangeMakers е клуб на новатори, развиващи оригинални идеи и бизнеси с принос към общественото развитие. The ChangeMakers свързва и обединява променящите България в национална мрежа, за да стимулират промяната от България за света в сферите на дигиталното и устойчиво развитие, образование и наука, съвременно изкуство и намират заедно кросдисциплинарни решения за бъдещето.

Ако ти определяш себе си или разпознаваш друга личност като ChangeMaker, кандидатствай или номинирай!

За да СЪТВОРИМ нашето УТРЕ заедно!

Философия на Клуба

Откритост. Ние ценим всеки, който се предизвиква и го приветстваме.

Свързаност. Ние сме мрежа от различни градивни хора, споделящи общи ценности.

Синергия. Заедно можем повече!

Технологичност. Вярваме, че технологиите са значим двигател за развитие на обществото.

Новаторство. Намираме нови пътища за растеж чрез иновации.

Вдъхновение. Ние сме сътворци на нашата реалност.

Въздигане. Ние движим обществото напред.

Кой е ChangeMaker?

Човек с позитивен и значим екологичен, социален или бизнес отпечатък, който е:

  • иновативен: използва нов модел или стар модел по нов начин, с който решава проблеми
  • с кауза: работи в полза на обществото, в социален или икономически план
  • активен: действа за позитивно развитие и постига реални резултати
  • солидарен: споделя give-get философията - споделя опит/знания/време за клубни мисии, проекти или инициативи
  • отговорен: проявява ангажираност и постоянство

Как го правим

Карта - интерактивна карта, която дава видимост кои са двигателите на промяната у нас (The ChangeMakers) и респективно техните проекти и инициативи.

Виртуална платформа - изграждането на активна и дейна общност има нужда от допълнителен инструмент, който позволява на нейните членове да работят заедно. Платформата дава възможност за споделяне на информация, опит и присъединяване в групи по интереси, намиране на ексклузивна информация за достъп до финансови ресурси.

Редовни срещи на общността - целят обмен на ценни идеи и разпознаване на общи инициативи и проекти.

Карта на Двигателите на Промяната в България

е интерактивна карта, която позволява да търсите интересни за вас проекти по сфери и по локация.

loading…
Хора в мрежата
loading…
Организации
loading…
Локации

Как започнахме

От 2013г. MOVE.BG предлага иновативни решения за положителна обществена промяна. Различните ни проекти и инициативи ни показват ежедневно колко много и различни лица имат променящите. “Проектът The ChangeMakers - Двигатели на промяната” е шапката, под която искаме да съберем всички тях и да ги обединим за общо действие.

През август 2018 г. стартирахме програмата ни с национална обиколка. В рамките на два месеца екипът ни, с помощта на променящите, проведе събития в Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе и София. Във всеки от градовете целта на срещите беше една - да поговорим с локалните Changemakers общности за потенциалите и предизвикателствата на съответния град и как с обединени усилия да бъдат адресирани.

Един отговор се повтори навсякъде - “имаме нужда да се свържем с други подобни проекти/инициативи/компании”. Веднага след обиколката започнахме изграждането на система, която дава повече видимост на двигателите на промяната и техните проекти и им помага да се намират, свързват и да си кооперират.

Какво прави един ChangeMaker?

СЪЗДАВА положителна промяна в средата за развитие, като дава решения на обществено значими проблеми.

СВЪРЗВА СЕ с интересни личности, които са двигатели на трансформационни бизнес, социални, екологични и културни начинания.

ОБМЕНЯ ТАЛАНТИ - получава подкрепа за проектите си, както и предоставя своята експертиза на други членове на Клуба.

СЪЗДАВА ЕКИП - намира квалифицирани и мотивирани съмишленици от картата на The ChangeMakers, с които развива и осъществява общи идеи.

РАЗВИВА СЕ чрез специализирани образователни формати, организирани от Kлуба.

ДОПРИНАСЯ за проекти и каузи на други ChangeMaker-и и клубната дейност.

ЗАБАВЛЯВА СЕ по време на неформалните събития на Клубната общност.

Проектът се осъществява с подкрепата на