Как избираме нови ChangeMakers в Клуба?

Членството в клуба The ChangeMakers се случва по три начина:

Кандидатура - кандидатът попълва въпросник, след което член от екипа ни се свързва с него с покана за интервю; в случай, че кандидатът споделя някои от ценностите на ChangeMakers, но все още не отговаря на определени условия, получава покана да се включи в MOVE.BG общността.

Номинация - номиниращият попълва въпросник, посочвайки определена личност за ChangeMaker; член от екипа ни се свързва с номинирания с покана за интервю или попълване на детайлен въпросник.

Покана - ChangeMakers избират личности - успешни лидери или културни дейци с неоспорим обществен принос и ги каним да се присъединят към клуба The ChangeMakers.

Видове членство

Формите на членство в клуба The ChangeMakers са няколко, в зависимост от нуждите, времето и ресурса, който всеки ChangeMaker може да сподели. Във всеки момент ChangeMaker-ите могат да променят формата си на членство.

Builder
Creator
Fabricator
Patron
BuilderCreatorFabricatorPatron
Мрежа от новатори и двигатели на промяна, които си сътрудничат по различни проекти
Дигитална платформа, която свързва членовете на клуба
Месечен бюлетин (уъркшопи, събития, проекти)
 
BuilderCreatorFabricatorPatron
Бар и социална зона
Пространство за бизнес срещи
2 ч/м
2 ч/м
4 ч/м
Споделено работно пространство
10 ч/м
10 ч/м
20 ч/м
Специални месечни клубни формати
 
BuilderCreatorFabricatorPatron
Мастърмайнд групи
1 месечна сесия с 25% отстъпка
1 мечесна сесия с 25% отстъпка
1 месечна сесия с 50% отстъпка
Лекции от доказани експерти с ексклузивно съдържание
25% отстъпка
25% отстъпка
50% отстъпка
Полудневна академия (само с покани)
Менторство
1 сесия на тримесечие
1 сесия на тримесечие
1 сесия на месец
 
BuilderCreatorFabricatorPatron
Принос за развитие на общността
участва в оперативната работа на клуба
споделя експертно познание като лектор, ментор, фасилитатор и други
допринася с експертен опит в клубните дейности
споделя експертно познание като лектор, ментор, фасилитатор и други
допринася с експертен опит в клубните дейности
споделя експертно познание като лектор, ментор, фасилитатор и други
-
-
Месечен пронос
in kind
минимум 25 лв/м или 250 лв/г
минимум 50 лв/м или 500 лв/г
свържи се с MOVE.BG
 
 

Дейности

Академия за създатели на промяна

Академията цели израстване на членовете на клуба, както и предаване на знанията им в широката новаторска общност. Концепцията се основава на принципа на колективния ум. Следните четири формата са взаимосвързани и програмирани с цел надграждане на знания, придобиване на умения и идентифициране на решения за справяне с бизнес и организационни предизвикателства.

Формати на Академията:

  • Мастърмайнд групи
  • Панелни дискусии
  • Менторство
  • Лекции

Squad for Change

Инициатива на The Changemakers, която обединява професионалисти и експерти в различни области като ментори за бизнеси, които са засегнати от кризата, причинена от COVID-19. Сесиите са безплатни и целят да помогнат на “бизнесите в нужда” да оптимизират бизнес моделите си спрямо настъпилата ситуация, с цел успех на дейността им в променената среда.